Huurverhoging op grond van inkomen en verhuurderheffing

 


Gezamenlijke behandeling van het wetsvoorstel huurverhoging(en) op grond van inkomen en de verhuurderheffing.

Hieronder wordt o.a. de parlementaire documentatie gepresenteerd m.b.t. de volgende wetsvoorstellen:

  • Wetsvoorstel 33 129 (5% extra huurverhoging op grond van inkomen)
  • Wetsvoorstel 33 330 (1% extra huurverhoging op grond van inkomen)
  • Wetsvoorstel 33 407 (verhuurderheffing)
  • Wetsvoorstel 33 515 (novelle verhuurderheffing)

 

Korte introductie

De wetsontwerpen die betrekking hebben op de inkomensafhankelijke extra huurverhoging met de nummers 33129 en 33330 zijn op 12 maart 2013 aangenomen en zijn daarmee geldend recht geworden. Wetsontwerp 33407 betreft het oorspronkelijke voorstel voor een verhuurderheffing. Dit wetsontwerp is door middel van een novelle aangepast zodat de verhuurderheffing alleen betrekking zou hebben op het jaar 2013. Dit vernieuwde wetsontwerp heeft nummer 33515 gekregen.
 
Vanwege de zeer nauwe onderlinge samenhang van de verschillende wetsontwerpen worden de betreffende parlementaire documenten niet van elkaar gescheiden en hieronder in één tabel weergegeven. Wel is steeds ernaar gestreefd om in de eerste kolom aan te geven op welk dossiernummer het betreffende dossierstuk betrekking heeft.
 

Tweede Kamer - Schriftelijke behandeling

Doc.nr Datum Titel kamerstuk Onderwerp

Amendement

30129-1 27 december 2011 Koninklijke boodschap Wetsvoorstel 5%  
30129-2 27 december 2011 Voorstel van wet Wetsvoorstel 5%  
30129-3 27 december 2011 Memorie van toelichting Wetsvoorstel 5%  
30129-4 27 december 2011 Advies nader rapport Wetsvoorstel 5%  
30129-5 9 maart 2012 Nader verslag Wetsvoorstel 5%  
30129-6 26 maart 2012 Nota n.a.v. het verslag Wetsvoorstel 5%  
30129-7 26 maart 2012 Nota van wijziging Wetsvoorstel 5%  
30129-8 30 maart 2012 Amendement Ortega-Martijn Geen terugwerkende kracht van het wetsvoorstel verworpen
30129-9 3 april 2012 Amendement Karabulut Beperken van het huishoudinkomen tot huurder en medehuurders gewijzigd
30129-10 3 april 2012 Amedement Voortman Uitsluiting van het inkomen van kinderen en kleinkinderen  gewijzigd
30129-11 3 april 2012 Amendement Karabulut (niet gepubliceerd op overheid.nl) verworpen
30129-13 4 april 2012 Amendement De Boer Omkering van de bewijslast ingetrokken
30129-15 4 april 2012 Amendement Ortega-Martijn Beperking van het aantal aangevraagde verklaringen omtrent het inkomen gewijzigd
30129-16 4 april 2012 Amendement Monasch Alleen de huurder en diens eventuele partner meetellen gewijzigd
30129-17 4 april 2012 Amendement Monasch Ongedaanmaking huurverhoging indien inkomen daalt gewijzigd
30129-18 4 april 2012 Amendement Monasch Behouden van woningen onder de liberalisatiegrens gewijzigd
30129-19 4 april 2012 Amendement Monasch Huurder met wettelijke gereguleerde huren die boven de liberalisatie-grens zitten verworpen
30129-20 4 april 2012 Amendement Voortman Uitsluiting huurverhoging bij gehandicapten verworpen
30129-21 4 april 2012 Gewijzigd amendement Monasch Alleen de huurder en diens eventuele partner meetellen gewijzigd
30129-22 4 april 2012 Gewijzigd amendement Monasch Behouden van woningen onder de liberalisatiegrens gewijzigd
30129-23 4 april 2012 Amendement Karabulut Behouden van woningen voor de sociale sector gewijzigd
30129-24 3 april 2012 Brief Minister Spies Reactie op berichtgeving NOS i.v.m. woningcorporaties en scheefwoners  
30129-25 5 april 2012 Amendement Van Bochove Maximale huurverhoging 5% aangenomen
30129-26 5 april 2012 Gewijzigd amendement Monasch Alleen de huurder en diens eventuele partner meetellen gewijzgd
30129-27 5 april 2012 Amendement Lucassen Huurverhoging bij t-1 lager dan de grens gewijzigd
30129-28 5 april 2012 Motie Van Bochove Voorstel tot vereenvoudiging van het stelsel verworpen
30129-29 5 april 2012 Tweede nota van wijziging Wetsvoorstel 5%  
30129-30 5 april 2012 Motie Verhoeven Motie over afschrift van informatie verworpen
30129-31 5 april 2012 Motie Ortega-Martijn Motie waarin wordt gevraagd om evaluatie gewijzigd
30129-32 5 april 2012 Motie Ortega-Martijn Motie m.b.t. bewaren van informatie door verhuurders aangenomen
30129-33 5 april 2012 Motie Ortega-Martijn Tegemoetkomen huurders in bepaalde omstandigheden verworpen
30129-34 5 april 2012 Motie Monasch Huurprijsstijging nieuwe huurders verworpen
33129-35 5 april 2012 Motie Monasch Te koop aanbieden van woningen door corporaties gewijzigd
33129-36 5 april 2012 Motie De Boer Motie m.b.t. onbekende inkomensgegevens aangehouden
33129-37 5 april 2012 Gewijzigd amendement Karabulut Behouden van woningen voor de sociale sector gewijzigd
33129-38 6 april 2012 Gewijzigd amendement Ortega-Martijn Beperking van het aantal aangevraagde verklaringen omtrent het inkomen ingetrokken
33129-39 6 april 2012 Gewijzigd amendement Karabulut Beperken van het huishoudinkomen verworpen
33129-40 6 april 2012

Gewijzigd amendement Karabul

Behouden van woningen voor de sociale sector verworpen
33129-41 10 april 2012 Gewijzigd amendement Lucassen Huurverhoging bij t-1 lager dan de grens aangenomen
33129-42 10 april 2012 Gewijzigd amendement Voortman Niet alle kinderen meerekenen bij huishoudinkomen verworpen
33129-43 10 april 2012 Amendement Monasch Huurverhoging ongedaan maken bij daling inkomen verworpen
33129-44 10 april 2012 Gewijzigd amendement Monasch Behoud van woningen onder de liberalisatiegrens verworpen
33129-45 10 april 2012 Nader gewijzigd amendement Monasch Alleen de huurder en diens eventuele partner meetellen verworpen
33129-46 11 april 2012 Brief van de regering Brief over het wetsvoorstel  
33129-47 12 april 2012 Gewijzigde motie Monasch Te koop aanbieden van woningen verworpen
33129-48 12 april 2012 Gewijzigde motie Ortega-Martijn Motie t.a.v. evaluatie aangevraagde inkomensgegevens aangenomen
33129-B 12 april 2012 Gewijzigd voorstel van wet Wetsvoorstel 5%  
33129-49 19 april 2012 Brief van de Minister Brief n.a.v. de uitspraak in kort geding  
33129-50 9 mei 2012 Brief van de Minister Inwerkingtreding wijziging besluit beheer sociale sector  
33330-1 6 juli 2012 Koninklijke boodschap Wetsvoorstel 1%  
33330-2 6 juli 2012 Voorstel van wet Wetsvoorstel 1%  
33330-3 6 juli 2012 Memorie van toelichting Wetsvoorstel 1%  
33330-4 6 juli 2012 Nader rapport Wetsvoorstel 1%  
33129-51 9 juli 2012 Brief van de Minister Brief n.a.v. vragen van de PVV-fractie  
33330-5 24 augustus 2012 Brief regering Brief n.a.v. het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens  
Bijlage bij 33330-5 24 augustus 2012 Bijlage bij brief regering Advies van het CBP inzake privacy en verklaring omtrent inkomen van huurders  
33407-1 18 september 2012 Koninklijke boodschap Wetsvoorstel verhuurderheffing  
33407-2 18 september 2012 Voorstel van wet Wetsvoorstel verhuurderheffing  
33407-3 18 september 2012 Memorie van toelichting Wetsvoorstel verhuurderheffing  
33407-4 18 september 2012 Advies Raad van State en nader rapport Wetsvoorstel verhuurderheffing  
33407-5 11 oktober 2012 Nader verslag Wetsvoorstel verhuurderheffing  
33407-6 23 oktober 2012 Nota n.a.v. het verslag Wetsvoorstel verhuurderheffing  
33330-6 1 november 2012 Nader verslag O.a. over doorstroming op de huurwoningmarkt en de uitvoerbaarheid  
33407-7 8 november 2012 Nota van wijziging Wetsvoorstel verhuurderheffing  
33407-8 15 november 2012 Amendement Knops & Omtzigt Verhuurderheffing moet worden verhuurderbelasting Gewijzigd
33407-9 15 november 2012 Amendement Knops & Omtzigt Verlenging van de minimale termijn van de inspecteur Gewijzigd
33407-10 15 november 2012 Amendement Knops & Omtzigt Mogelijkheid om via amvb korting te verlenen op verhuurderheffing  
33407-11 15 november 2012 Amendement Schouten Huurwoningen boven 200.000 ook onder de verhuurderheffing Verworpen
33407-12 15 november 2012 Gewijzigd dmendement Knops

Mogelijkheid om via amvb korting te verlenen op verhuurderheffing

(vervangt 33407-10)

 
33407-13 15 november 2012 Gewijzigd amendement Knops

Mogelijkheid om via amvb korting te verlenen op verhuurderheffing

(vervangt 33407-12)

 
33407-14 15 november 2012 Gewijzigd amendement Knops & Omtzigt

Verlenging van de minimale termijn van de inspecteur

(vervangt 33407-9)

Verworpen
33407-15 15 november 2012 Gewijzigd amendement Knops & Omtzigt

Verhuurderheffing moet worden verhuurderbelasting

(vervangt 33407-8)

Verworpen
33407-16 21 november 2012 Amendement Paulus Jansen c.s. Beperken van de werkingsduur van het voorstel Verworpen
33515-1 14 januari 2013 Koninklijke boodschap Wetsvoorstel verhuurdersheffing (novelle)  
33515-2 14 januari 2013 Voorstel van wet Wetsvoorstel verhuurdersheffing (novelle)  
33515-3 14 januari 2013 Memorie van toelichting Wetsvoorstel verhuurdersheffing (novelle)  
33515-4 14 januari 2013 Advies Raad van State en nader rapport Wetsvoorstel verhuurdersheffing (novelle)  
33330-7 17 januari 2013 Brief van de regering Wetsvoorstel 1%  
33330-8 17 januari 2013 Nota n.a.v. het verslag Wetsvoorstel 1%  
33330-9 17 januari 2013 Nota van wijziging Wetsvoorstel 1%  
33515-5 24 januari 2013 Verslag Wetsvoorstel verhuurdersheffing (novelle)  
33330-10 29 januari 2013 Nader verslag Wetsvoorstel 1%  
33330-11 31 januari 2013 Nota n.a.v. het nader verslag Wetsvoorstel 1%  
33330-12 5 februari 2013 Amendement Paulus Jansen Verhoging laagste inkomensgrens naar € 38.000  
33330-13 5 februari 2013 Tweede nader verslag Wetsvoorstel 1%  
33330-14 6 februari 2013 Amendement Paulus Jansen Huurder vooraf toestemming verlenen aan belastingdienst  
33330-15 6 februari 2013 Amendement Paulus Jansen Huurprijs kan weer dalen indien het inkomen onder kritische grens komt  
33330-16 6 februari 2013 Amendement Paulus Jansen Geen huurverhoging indien AOW of chronisch ziek  
33330-17 6 februari 2013 Nota n.a.v. het tweede nader verslag Wetsvoorstel 1%  
33330-18 7 februari 2013 Amendement Paulus Jansen Wijzigen grens waarboven 5% huurverhoging is toegestaan  
33330-19 7 februari 2013 Gewijzigd amendement Paulus Jansen Ter vervanging van eerder amendement i.v.m. verhoging laagste inkomensgrens  
33330-20 7 februari 2013 Gewijzigd amendement Paulus Jansen Ter vervanging van eerder amendement i.v.m. huurder vooraf toestemming aan belastingdienst  
33330-21 7 februari 2013 Amendement Paulus Jansen In een voorstel huurverhoging ook puntenaantal en maximale huurprijs vermelden  
33330-22 7 februari 2013 Gewijzigd amendement Paulus Jansen Ter vervanging van eerder amendement i.v.m. geen verhoging voor AOWers en chronisch zieken  
33330-23 7 februari 2013 Gewijzigd amendement Paulus Jansen en Voortman Ter vervanging van amendement i.v.m. daling huurprijs indien lager dan kritische grens  
33330-24 7 februari 2013 Amendement Paulus Jansen en Voortman Alleen salaris hoofdhuurder en inwonende partner meetellen  
33515-6 8 februari 2013 Nota n.a.v. het verslag Wetsvoorstel verhuurdersheffing (novelle)  
33330-25 7 februari 2013 Amendement Schouten Huur kan dalen tot de liberalistatiegrens indien inkomen daalt  
33330-26 7 februari 2013 Amendement Schouten Huurverhoging slechts één maal per jaar  
33330-27 7 februari 2013 Amendement Paulus Jansen Huur van huishoudens tot 43.000 niet boven liberalisatiegrens  
33330-28 7 februari 2013 Gewijzigd amendement Paulus Jansen & Voortman Alleen het salaris van de hoofdhuurder en inwonende partner meetellen  
33330-29 7 februari 2013 Amendement Paulus Jansen Huurders met inkomen onder 33.000 geen verhoging boven inflatie  
33330-30 7 februari 2013 Gewijzigd amendement Paulus Jansen & Voortman Verhoging laagste ondergrens van 33.000 naar 38.000  
33330-31 7 februari 2013 Gewijzigd amdendement Paulus Jansen Huur van zittende huurders niet verhogen boven liberalisatiegrens  
33330-32 7 februari 2013 Gewijzigd amdendement Paulus Jansen Huurders met inkomen onder 33.000 geen verhoging boven inflatie  
33330-33 7 februari 2013 Nader gewijzigd amendement Paulus Jansen & Voortman Alleen het salaris van de hoofdhuurder en inwonende partner meetellen  
33330-34 7 februari 2013 Gewijzigd amendement Schouten Huur kan dalen onder liberalisatiegrens indien inkomen daalt  
33330-35 7 februari 2013 Amdentement Paulus Jansen Bij woningcorporatie vrijgekomen woningen aanwenden voor doelgroep  
33330-36 5 februari 2013 Brief regering Brief over de financiële gevolgen van het wetsvoorstel  
33330-37 6 februari 2013 Brief regering Reactie op nader verzoek over financiële gegevens  
33330-38 7 februari 2013 Amendement Schouten Voorkomen dat huurder langs meerdere loketten moet om huishoudinkomen aan te passen  
33330-39 11 februari 2013 Brief regering Reactie op amendementen en antwoorden op openstaande vragen  
33330-40 12 februari 2013 Gewijzigd amendement Paulus Jansen & Voortman Huurder in kennis stellen van gegevensverstrekking aan verhuurder  
33330-41 13 februari 2013 Gewijzigd amendement Paulus Jansen Wijzigen van de grens waarboven een huurverhoging van 5% mogelijk is  
33330-42 13 februari 2013 Amendement Klein Huurverhoging niet doorgaan indien geen passend aanbod en geen vervangende koopruimte  
33330-43 13 februari 2013 Nota van wijziging en tweede nota van wijziging    
33330-44 13 februari 2013 Motie Voortman Onderbouwing van de ingeschatte effecten  
33330-45 13 februari 2013 Motie Voortman Verdubbeling van het energiebesparingsfonds  
33330-46 13 februari 2013 Motie Voortman Huursombenadering  
33330-47 13 februari 2013 Motie Fritsma Afzien van alle huurverhogingen boven inflatie  
33330-48 13 februari 2013 Gewijzigd amendement Klein Huurverhoging niet doorgaan indien geen passend aanbod en geen vervangende koopruimte  
33330-49 13 februari 2013 Motie Klein Compensatie voor verlies huurtoeslag  
33330-50 13 februari 2013 Motie Klein BTW-verlaging per direct  
33330-51 13 februari 2013 Nader gewijzigd amendement Paulus Jansen & Voortman Geen huurverhoging boven inflatie indien AOW of chronisch gehandicapt  
33330-52 13 februari 2013 Gewijzigde motie Voortman Huursombenadering  
33330-57 14 februari 2013 Brief regering Openstaande vragen  
33330-58 27 februari 2013 Brief regering Reactie en uitleg waarom rapport van de ASRE niet tijdig aan de kamer is verstuurd  
33330-59 28 februari 2013 Brief regering Beantwoording aanvullende vragen n.a.v. ASRE rapport  
33330-60 1 maart 2013 Brief regering Reactie op vraag van lid Paulus Jansen  
33330-61 5 maart 2013 Brief regering Kabinetsreactie op ASRE rapport omtrent vraag en betaalbaarheid in de huursector  
33330-62 5 maart 2013 Brief regering Toezending publicaties uit 2012 met de huursector als onderwerp  
33515-7 3 april 2013 Motie Fritsma Afzien van de verhuu  
33515-8 4 april 2013 Amendement Klein Geen terugwerkende kracht wetsvoorstel  
33515-9 11 april 2013 Brief van de Minister

Reactie van de Minister waarin het amendement Klein - geen terugwerkende kracht - wordt ontraden

 

 

Tweede kamer - Mondelinge behandeling

Doc.nr Datum Onderwerp
20112012-72-3 4 april 2012 Behandeling wetsontwerp
20112012-72-7 4 april 2012 Voorgezette behandeling
20112012-72-9 5 april 2012 Voorgezette behandeling
20112012-76-7 12 april 2012 Stemmingen
20122013-23-4 15 november 2012 Behandeling wetsontwerp
20122013-23-7 15 november 2012 Voorgezette behandeling wetsontwerp
20122013-25-8 21 november 2012 Stemmingen
20122013-37-4 19 december 2012 Behandeling van de begroting (verhuurderheffing komt ook ter sprake
20122013-38-54 20 december 2012 Behandeling van de begroting (verhuurderheffing komt ook ter sprake
32847-63 13 maart 2013 Integrale visie op de woningmarkt - verslag van een algemeen overleg


Eerste kamer - Schriftelijke behandeling

Doc.nr Datum Onderwerp
33129-B 12 april 2012 Gewijzgigd voorstel van wet
33129-A 19 april 2012 Brief van de Minister aan de Eerste Kamer n.a.v. rechterlijk vonnis
33129-C 22 mei 2012 Verslag van de vaste commissie van binnenlandse zaken
33129-D 8 juni 2012 Nota n.a.v. het verslag
EK33-7-32 19 juni 2012 Behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer
EK33-10-76 19 juni 2012 Voorgezette behandeling van het wetsvoorstel
33129-E 21 juni 2012 Brief over investeringsvoornemens van woningcorporaties
33129-F 23 augustus 2012 Brief over samenhang tussen wetsvoorstel 33 129 en 33 330
Bijlage bij 33129-F 24 juli 2012 Brief van het College Bescherming Persoonsgegevens
149553.73u 25 september 2012 Brief aan de Minister over huurbelasting als alternatief
33129-G 23 oktober 2012 Verslag van schriftelijk overleg van de vaste commissie
kst-33407-A 21 november 2012 Gewijzigd voorstel van wet
kst-33407-A-n1 21 november 2012 Herdruk van gewijzigd voorstel van wet

kst-33402-B

(let op dubbele nummers)

23 november 2012 Brief van de staatssecretaris van financiën

kst-33405-D

(let op dubbele nummers)

14 december 2012 Verslag van de vaste commissies

kst-33405-E

(let op dubbele nummers)

14 december 2012 Nota n.a.v. het verslag
kst-33407-F 18 december 2012 Motie van het lid Essers c.s. (verzoek novelle)

kst-33402-G

(let op dubbele nummers)

18 december 2012 Brief van de staatssecretaris van financiën
kst-33407-G 18 december 2012 Motie van het lid Essers c.s. (particuliere verhuurders niet onder de heffing)
33129-H 18 december 2012 Brief van de Minister m.b.t. uitstel van zijn reactie
33129-I 18 januari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg
33129-J 5 februari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg
33330-A 12 februari 2013 Brief inzake behandeling uitvoeringswet huurprijzen
33330-B 15 februair 2013 Brief behandeling wetsvoorstellen 33 29 en 33330
33330-C 14 februari 2013 Gewijzigd voorstel van wet
33330-D 1 maart 2013 Voorlopig verslag
33330-E 1 maart 2013 Memorie van antwoord
33330-F 8 maart 2013 Verslag
33330-G 8 maart 2013 Nota n.a.v. het verslag

 

Eerste kamer - Mondelinge behandeling

 


Aanvullende literatuur: