Onze class action tegen de Staat der Nederlanden

Hieronder treft u documentatie aan over onze class action tegen de Staat der Nederlanden.

Het meest recente processtuk wordt bovenaan deze pagina weergegeven.


 

Cassatieberoep tegen het arrest van het Gerechtshof Den Haag

Hieronder treft u (een samenvatting van) de processtukken aan:

  • Op 5 oktober 2016 is er cassatie ingesteld tegen het arrest van het Gerechtshof Den Haag
  • Een beknopte samenvatting van de cassatiedagvaarding kunt u hier raadplegen (zie onderdeel 4)
  • Op 18 november 2016 is door de Hoge Raad, kort samengevat, beslist om de zaak inhoudelijk in behandeling te nemen (art. 80a RO niet toegepast).
  • Op 6 januari 2017 diende de Staat een schriftelijke conclusie in van 1 pagina, waarin werd geconcludeerd dat het beroep moest worden verworpen.
  • Op 12 april 2017 dienden wij een schriftelijke toelichting in van 43 pagina’s, waarin de eerder aangevoerde gronden van cassatie uitgebreid werden toegelicht.
  • Op 12 april 2017 diende de Staat een schriftelijke toelichting in van 35 pagina’s, waarin de gronden van cassatie, die door ons in de cassatiedagvaarding waren opgenomen, werden betwist.
  • Op 17 mei 2017 dienden wij een zogeheten repliek in van 10 pagina’s, waarin de schriftelijke toelichting van de Staat werd betwist.
  • Op 17 mei 2017 diende de Staat een zogeheten dupliek in van 6 pagina’s, waarin de schriftelijke toelichting van ons door de Staat werd betwist.

De schriftelijke rondes van de partijen in de procedure zijn hiermee afgerond. Wij wachten nu op een zogeheten conclusie van de Advocaat-Generaal. Op die conclusie mogen wij nog reageren met een zogeheten borgersbrief. Daarna zal de Hoge Raad arrest wijzen in deze cassatieprocedure.

De processtukken uit de cassatieprocedure zijn eventueel op verzoek verkrijgbaar voor belanghebbende particuliere/commerciële verhuurders. 

 

Hoger beroep tegen het vonnis van de Rechtbank Den Haag

Hieronder treft u de processtukken van de hoger beroepsprocedure aan:

 

Vonnis van de Rechtbank Den Haag

Hieronder treft u het vonnis aan van de Rechtbank Den Haag


Pleitnota van de landsadvocaat van de Staat (Pels Rijcken)

Hieronder treft u de pleitnota van de landsadvocaten aan (ingebracht tijdens de comparitie op 23 mei 2013):


Akte tot wijziging c.q. vermeerdering van eis

Hieronder treft u onze akte tot wijziging c.q. vermeerdering van eis aan.


Brief van Mr. Hielkema aan de Rechtbank Den Haag

Hieronder treft u een brief aan van Mr. Hielkema


Conclusie van antwoord

Hieronder treft u de conclusie van antwoord van de Staat der Nederlanden aan.


Dagvaarding

Hieronder treft u onze definitieve dagvaarding aan:


Overleg met de Staat der Nederlanden

Op 9 mei 2012 heeft het overleg met de Staat der Nederlanden plaatsgevonden:


Oproep tot overleg

Op 11 april 2012 heeft onze advocaat een brief met een oproep tot overleg aan de Staat der Nederlanden verzonden:


Stuiting van de verjaring
Voordat het proces start wordt de verjaring van de deelnemers door onze advocaten gestuit: