Privacy

Privacyreglement Stichting Fair Huur voor Verhuurders
De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. De wet geeft u het recht om de over u opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt. 

Uw privacy is gewaarborgd
Conform de WBP, worden uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd zijn vertrouwelijk behandeld. Behoudens wettelijke verplichtingen zal Stichting Fair Huur voor Verhuurders uw gegevens nooit aan derden verstrekken of aanwenden voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 

E-mailadressen
Stichting Fair Huur voor Verhuurders bewaart en gebruikt uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen voor het doel waarvoor dit aan ons is opgegeven. Uw toestemming is te allen tijde weer in te trekken door ons hierover schriftelijk te informeren. 

Overige informatie
Stichting Fair Huur voor Verhuurders bewaart en gebruikt de informatie, die u vrijwillig via onze website aan ons verstrekt, ten behoeve van het bereiken van de doelstellingen van de Stichting.