Disclaimer

Stichting Fair Huur voor Verhuurders betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling, het onderhoud en het beheer van haar website. 

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Dat geldt ook voor informatie en modules van derden die wij op onze site ter beschikking stellen aan donateurs, deelnemers of bezoekers. Onjuistheden of onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Stichting Fair Huur voor Verhuurders behoudt zich het recht voor de inhoud van informatie op de website te wijzigen. 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie. Wij benadrukken, dat er op generlei wijze rechten kunnen worden ontleend aan de inhoud op de website. 

Stichting Fair Huur voor Verhuurders garandeert niet een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van haar website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. 

Tevens garanderen wij niet, dat naar ons gestuurde e-mailberichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

Stichting Fair Huur voor Verhuurders aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Wij hebben geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. 

Stichting Fair Huur voor Verhuurders verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden. Zie ook het privacyreglement op deze website. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren.